Sundby/System
Fast development in embedded hardware/software

New batch of PiTubeDirect signal convertere 12th June 2017

Hi,

 

I just made ready a new batch of signal converter, the Master, External and in Tube version.

Also in stock it Pi Zero, micro SD card’s.

 

Kjell S.

Del dette:
No Comments on New batch of PiTubeDirect signal convertere

English 4th May 2017

Hi,

 

I am giving up writing in two languages and will from now on stick to English.

Since my English is ever worse then my Norwegian, please send me an email if you see something totally wrong. 🙂

Will convert the remaining Norwegian pages to English.

 

Del dette:
No Comments on English
Categories: General

TI-99 4A MMC card 26th February 2017

I found a nice design for the TI-99 last week and I saw some potential to improve on the design.

I have create a new design the fits in the original cartridge size with ISP programming and integrated the MMC module.

Have ordered 20 cards that will be available to buy when ready.

Here is the link to the original project.
http://endlos99.github.io/flashrom99/

 

 

Del dette:
No Comments on TI-99 4A MMC card
Categories: General

Merry Xmas and happy new year 22nd December 2016

All the best wishes to you all.
🙂

Kjell S.

Del dette:
No Comments on Merry Xmas and happy new year
Categories: General

PiTubeDirect signal converter 5th December 2016

Jeg har, som en start, satt ut 10 signalomformere på ebay for å se responsen.

Responsen har så langt vært veldig bra. Også en Acorn Facebook brukergruppe har vise interesse.

Jeg venter på nye master PCB som kommer noen dager nå, og vil bli sendt så snart jeg får dem loddet.
Dette inkluderer en ny motstandsnettverk pakke som den opprinnelige jeg har kostet 15 ganger mer. Dette er versjon 1.2

Den eksterne og “under BBC” versjon er nå oppgradert til å inkludere signal A3 til P29 på Pi.
Dette vil være for alle versjon 1.3 og nyere. Den interne mester versjonen har ikke dette signalet.

Del dette:
No Comments on PiTubeDirect signal converter
Categories: Generell

PiTubeDirect signal converter 21st November 2016

I have, as a start, put out 10 signal converters on ebay to see the response.

The response has so far been very good. Also a Acorn Facebook user group has show interest.

I am waiting for new master PCB that will arrive any day now and will be shipped as soon I get them soldered.
This include a new resistor network package as the original I has cost 15 times more. This is version 1.2

The external and “under the BBC” version are now upgraded to include the signal A3 to P29 on the Pi.
This will be for all version 1.3 and newer. The internal master version does not have this signal.

 

Del dette:
No Comments on PiTubeDirect signal converter
Categories: General

PiTubeDirect signal converters 16th October 2016

I finally got the parts for the signal converter to BBC Master.
Have tested it and it works perfect.
Will be shipping them as fast as I can make them.

Also I created an small SD image for it with kernel that works for Pi 2 and Pi Zero.

Have started with a manual for this.

Del dette:
No Comments on PiTubeDirect signal converters
Categories: General

PiTubeDirect Signalconverter 25th August 2016

Da har jeg endelig fått in kortene til signalkonverteren PiTubeDirect.

Denne gjør at du kan bruke raspberry pi som co prosessor til BBC micro.

Se mer om dette her.

20160825_184005

Del dette:
No Comments on PiTubeDirect Signalconverter
Categories: General

PiTubeDirect 9th August 2016

Hei,

Kom over et project som bruker Raspberry Pi som co prosessor til BBC micro.

Det emulerer forskjellige CPU’er i en forrykende fart, ca 50 ganger raskere enn 6502.

Her finner du mer om dette

Del dette:
No Comments on PiTubeDirect

RF transmitter 27th July 2016

Radiometrix har kommet med 3 små RF transmittere (23×12.5x7mm)som operer det lisensfrie områdene, 120-180MHz, 420-470MHz og 850-950MHz.
Link to news

Link to product

Del dette:
No Comments on RF transmitter
Categories: Electronics News