Sundby/System er et utviklingsfirma som opererer innenfor det meste av software/hardware innen for embedded og større systemer.
Stikkord: IoT, Embedded, Linux, Trådløst, Batteribasert, Skytjeneste, Microkontrollere, 3D-modellering, Skjema&PCB utlegg, prototyper, Protokoller, Programmering

Kontakt informasjon:

Sundby/System
Sørbygata 37
3187 Horten
Telefon:97055806
email:kjell@sundby.com
web: www.sundby.com

Sundby/System is a development company that develop software/hardware within embedded systems.
Tags: IoT, Embedded, Linux, ASM, Many languages, Wireless, Battery based, Sky based services, Microcontrollers, FPGA, Schematic&PCB layout, Prototype, Protocols, Programming

Contact information:

Sundby/System
Sorbygata 37
3187 Horten
Norway
Telefon:+47-97055806
email:kjell@sundby.com
web: www.sundby.com