l_73720270

Gotek floppydisk emulator emulerer en standard 1.44 MB floppy disk som kan brukes på eldre maskiner. Den virker som standard at man kan ha disk images liggende på en USB stikke som man velger med knappene på emulatoren. Overføringen av diskene må gjøres med medfølgende spesial software. I utgangspunktet er denne kinesiske emulatoren laget for å erstatte floppy disk på endre synthesizere, CNC maskiner, keyboards osv.

Det finnes flere som har laget alternative firmware’s til den som Cortex , HxC og FlashFloppy. Disse virker på en litt annen og lettere metode, med at man har ett meny program som det booter opp på og kan organisere disk imagen som man vi på USB pinnen.

Installasjons manual for Amiga.

Produkter i NOK:

FlashFloppy emulator 290.-
FlashFloppy emulator med stepper motor lyd 340.-
Cortex Floppy emulator 290.-
HxC Floppy Emulator  390.-
Gotek Floppy Emulator original 230.-
Finnes i sort og lys grå.
GotekBlack GotekGrey
Sendes som vanlig brevpost i Norge for 45.-
Tilleggs utstyr:
Hjelpe ramme til A500: 50.- (Last ned 3D modellen for å printe den selv)
Lengre flatkabel til diskettstation A500: 50.-
4G USB penn ferdig satt opp klar til bruk, full med Amiga spill: 50.-

FlashFloppy Emulator

Dette er en nyutvikling som er kompatible med HxC emulatoren, men med mye annet også. Samme meny og konfigurasjons filer kan brukes.
Man kan også koble til en beeper for å emulere disk lyden på gamle maskiner. Det finnes også muligheter til å sette på et annet display.

Fra README:
A retro floppy emulator for the ubiquitous Gotek hardware.
– Directly supports a wide range of image formats:
– ADF (Commodore Amiga)
– ADM, ADL, ADF, DSD, SSD (Acorn DFS and ADFS)
– DSK (Amstrad CPC, Spectrum +3)
– IMG, IMA, DSK (IBM MFM Raw Sector)
– OPD (Spectrum Opus Discovery)
– SDU (SAB Diskette Utility)
– ST (Atari ST)
– TRD (Spectrum TR-DOS)
– V9T9, DSK (TI-99/4A)
– HFE, HFEv3 (Universal)
– Pre-configured track layouts for Raw Sector Images:
– Akai (S01, S20, S950)
– Ensoniq (ASR, TS, etc)
– General Music (S2, S3, S2R)
– Memotech
– IBM PC and many others

Manual til denne finnes her.

Der er også tilgjengelig en hel del hardware mods som OLED, Speaker, etc.

Gotek Floppy Emulator original (Kun MS-DOS format)

Den originale Gotek emulatoren støtter bare MS-DOS formatet i størrelse 720K, 1.44M og 1.2M.

Den virker slik at du formaterer USB stikken til i et proprietær format som representerer disk imagene.
Man kan ikke lese filene direkte, men må via et spesial program.
Anbefaler ikke det som følger med, men et tysk firma IPCAS her ett bedre.

Cortex Floppy Emulator (Kun Amiga)

Cortex firmware er gratis, men ser ikke ut til å bli utviklet lenger.
Har problemer med nyere USB 3 pinner. Anbefaler USB pinner på 4G formatert med FAT16. Denne emulatoren virker kun på Amiga
Meny program for Amiga.(1) Husk å rename filen til *.zip. SELECTOR.ADF kopieres til root på USB pinnen.
Filformater støttet: ADF

HXC Floppy Emulator

HxC har en betalt lisens, men er under full utvikling med støtte for flere og flere filtyper og er oppgraderbar fra USB pennen.
Virker på mange maskiner med spesielt støtte for Amiga, Atari og Amstrad.(1)
Av ting den virker på kan nevnes: BBC micro, Zx Spectrum, Dragon 32, keyboards, samplere, CNC maskiner++++
Se alt den er kompatibelt med herSupport forumet finner du herNorsk manual finnes her.
Meny programmet for Amiga, Atari og Amstrad. Kopier versjonen av AUTOBOOT.HFE og HXCSDFE.CFG for din maskin til root på USB pinnen.
Filformater støttet: ADF, UAE, DSK, ST++++
Her finner du bruksanvisning på hvordan lage en ekstern versjon for Amstrad 6128

HxC har også software som gjør at du kan lese ut/inn filer i diskimaget. Støtter mange formater.
De som har Atari kan også bruke emulatoren som en harddisk ved hjelp av et tilleggsprogram ved navn HxC Mount som legges på USB pinnen og bootes fra.

(1) Disk filene kopieres direkte til USB pinnen og kan organiseres i foldere som man ønsker. Med ett program som følger med får man automatisk opp en meny som man kan velge hvilke disketter til de forskjellige emulerte disk-stasjonene. Man kan velge opp til 32 disketter i samme boot.

FAQ Cortex.

 1. Kan man skrive til diskene som fks spill save?
  1. Den oppfører seg som en vanlig disk som man kan skrive og lese til. Den er raskere til dette enn en standard drive.
 2. Kan man bruke den som en ekstern drive?
  1. Ja, den virker også som en ekstern drive, men man trenger kabler til dette. Den vil også kunne boot fra den ekterne som Amigen kan. Dette krever Kickstart 2.0++ eller modifisering av hardware.
  2. Men kan velge opptil 31 samtidige virtuelle drives som man velger fra en meny
 3. Har koblet den riktig, men viser bare “load workbench” på skjermen og “- – -” i displayet på emulatoren.
  1. Dette betyr at emulatoren ikke finner SELECTOR.ADF eller ikke greier å lese USB pinnen.  Prøv en annen USB pinne og formater til FAT16. Legg SELECTOR.ADF på pinnen før andre filer kopieres over.
  2. Det er flere USB3 pinner som ikke virker. Alle USB2 pinner som jeg har testet virker.
 4. Koblet opp og emulatoren viser “000” i displayet, men det kommer bare “load workbench” på skjermen
  1. Er kabelen til disken koblet riktig? På nesten alle A500 er merket for pinne 1 feil plassert på kabelen. Dette ble gjort før å spare kabel eller bare feil i design.
  2. Ser jumperen for “disk select” satt riktig? På A500 skal den stå på S0 og på A600 S1
Del dette:
 1. Retter skrivefeil og lagt til forklaring på hvordan direkte støtte av filer virker på Cortex og HxC, samt startet på manual til HxC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.