HxC er en floppydisk emulator som virker på det meste av gammelt utstyr.
Den konfigureres om for det den ikke støtter direkte. For Tiki sin del støttes ikke å lese til USB pinnen direkte, men den leser fra pre-lagde disk images.
Du kan ha opp til 1000 indekserte images på en USB penn (DSKA0000-DSKA0999) Merk at nummerering må være uten hull ellers tror den at det ikke er flere images.

For å konvertere Tiki-disker til HxC formatet må man bruke Jean-Francios sitt HxCFloppyEmulator software og  disk format definisjonene for Tiki-100.

Jeg prøve å definere 90K diskformatet men det ser ikke ut som infoen jeg hadde om det er helt korrekt. Si fra hvis noen finner ut av det.

Kopier filene til et egnet sted og start programmet hxcfloppyemulator.exe

HxCFloppyemulatore_main 2016-08-23 08_39_33-RAW File format configuration

Fra hovedvindu velg “Load Raw image” da kommer man til “Raw file format configuration”
Trykk “Load config”, bla deg fram til og velg en av de ferdig definert tiki disk definisjonene du har lastet ned. Filnavnet beskriver størrelsen.

Etter dette kan du velge “Load RAW file” og velge et disk image eller lage en tom fil. Den tomme fila kan du fylle programmer fra tiki’en.
Velg “Close” for å komme tilbake til hovedvindu og deretter “Export” for å lage disken i HxC format.

Før filene lagres på USB pennen må de få riktig navn. Navet er i format DSKAnnnn.HFE hvor nnnn er et sekvensielt nummer fra 0000-0999.

HxC firmware’en på Gotek’en støtter 3 forskjellige arbeids modus. Vi bruker “indexed mode” og kopierer konfigurasjon file for dette over på USB pennen.
Det anbefales å gjøre dette først slik at emulatoren finner den raskere. Du finner firmware  og konfigurasjon filer her og en lokal kopi av her.

Det bure ikke være noe stor jobb å lage et meny program for Tiki. Håper noen har tid til å gjøre dette.
Kildekode for Amstrad meny-programmet finner du her og en lokal kopi her.

HxC firmware arbeids modus:

Normal mode:
Filene kopieres direkte på USB pennen og man velger images ved å bruke knappene på Gotek. Ikke anbefalt da det ikke er noe LCD på Gotek. Kan monteres hvis man ønsker.

Indexed mode:
Filene navnene er i hfe format og navnet er i format DSKAnnnn.HFE hvor nnnn er et sekvensielt nummer fra 0000-0999. Velges med knappene på Gotek og disknummer ses i display.

Autoboot mode:
Gotek legger diskimaget, AUTOBOOT.HFE som første disk (000) og maskinen booter fra denne. Brukes vanligvis for å vise en meny som man kan velge disk imager fra.
Tilgjengelig på Amiga, Atari ST og Amstrad CPC.

For å velge en av disse modusene må riktig konfigurasjon fil legges ved.

Del dette: